Browsing Category

VPS Tutorials

Mỗi VPS hosting là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, có một phần CPU riêng, dung lượng RAM riêng, dung lượng ổ HDD riêng, địa chỉ IP riêng và hệ điều

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 16.04 Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web có lưu lượng truy cập lớn nhất và lớn nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More